Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[26r]

XXII. Nu glæder eder Adams Børn.

Nu glæder eder Adams børn alle sammen/
oc lader eders hierte springe/
En Stridsmand haffue wi faait vden gammen/
som Dieffuelen vel kand tuinge/
vort angist er end/
vor |26vFiende er skent/
vor Synder er oss plat forladne/
Guds venskab er oss tilsagd/
Diss ske dig loff aff hierte oc hu/
O Jesu Christ vor Broder vist/
at du dig vilde forbarme/
du vaarst saa from/
at din Mandom/
bleff skenckt oss vsle oc arme.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.