Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|27r XXIII. Den Hymne/ Hostis Herodes etc. D. Morten Luther.

Herodes hui frycter du saa saare/
at Christ den Herre oss fødder vaar?
hand søger ey dødelig Kongerige/
Som giffuer oss sit Himmerig.
Den Stierne som de Vise mend saa/
Lærde dem til det rette Liuss at gaa/
Met Gaffuer tre beuiste de dere/
Det barn Gud Mennisk oc Kong at være.
Den Himmelske Gud vor Frelser god/
|27vLod sig oc Døbe i Jordans flod/
At hand som Syndet ingelunde/
Vore Synder der met affto kunde.
En vnderlig gierning ocsaa skede/
J Bryllup stode sex stenkar rede/
Aff Vandit fulde/ det Christ til vin
Omuende ved Ord oc Guddom sin.
Loff ære oc tack ske dig Guds søn/
Som føddis aff en Jomfru skøn/
Gud Fader oc den hellig Aand/
Ske loff oc priss i alle land.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.