Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|60v XIX. Den Hymne/ Gloria laus et honor tibi sit rex Christe redemptor etc. som kand siungis paa Palme Søndag. Fordansket aff M. Hans Taussen.

O Christe Konning met Guddoms krafft/
som effter Guds gamle pact
hid til oss vilde komme.

Repetitio.

Wi loffue dig alle aff hu oc act/
at du vilde bruge din mact/
oss alle til |61r euig gaffn oc fromme.
Velkommen benedidet Dauids Søn/
som frelst haffuer oss fra Helffuedis vaade
oc haffuer opbygt hans Tempel skøn/
|61vbeprydt met Guddommelig naade.
Wi loffue dig alle aff hu oc act/
at du vilde bruge din mact/
oss alle til euig gaffn oc fromme.
Velkommen Herren indridende
paa Asen fole vng vild oc wtam/
du drager til dig Folck vilde oc blinde/
flier Guds naade baade quinde oc mand.
Wi loffue dig alle aff hu oc act/
at du vilde bruge din mact/
oss alle til euig gaffn oc fromme.
Wi siunge dig Herre i høyeste
priss oc loff tack heder oc ære/
dyd fromhed seyr oc velsignelse/
oc det skal vore palmer være.
Wi loffue dig alle aff hu oc act/
at du vilde bruge din mact/
oss alle til euig gaffn oc fromme.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.