Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|83v III. Christ stod op aff Døde.

Christ stod op aff døde/
oc frelste oss alle aff nøde/
Thi ville wi alle være glad/
oc loffue vor Herre i allen stad/
Kyrieleis.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.