Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[107r]

X. Kom hellig Aand O Herre Gud/ besøg etc.

|107v Kom hellig Aand o Herre Gud/
besøg vore hierter oc giff oss mod/
du lad oss faa din hellige naade/
Du lad oss faa din hellige naade/
oc vær met oss i raad oc daad.
For en sand trøst du kiender est/
Salig er den Mand som du est nest/
De haarde hierter giør du veeg/
De haarde hierter giør du veeg/
Oc giffuer dem en ret kierlighed.
Dit liuss optend i vor mørcke sind/
Giff kierlighed vdi hiertet ind/
|108rJ huad oss feiler eller bryste maa/
J huad oss feiler eller bryste maa/
Lad oss aff din naade faa.
J dine gaffuer est du mangefold/
Guds høyre haands Finger vduold/
Du lærer Christi Discipler/
Du lærer Christi Discipler/
At prise Gud met mange tunger.
Vore Fiender driff oss fra/
At wi Freden nyde maa/
Ledsage oss i allen stund/
Ledsage oss i allen stund/
At wi maa vndfly Dieffuelens fund.
Du oss Gud Fader kiende lær/
Oc Sønnen som vor Frelsere er/
Lad oss oc lære det der nest/
Lad oss oc lære det der nest/
At du aff dem vdgangen est.
Gud Fader oc hans eniste Søn/
Skal være priset i Himmels thron/
Den hellig Aand oc lige saa/
Den hellig Aand oc lige saa/
Hand lader oss sin naade faa.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.