Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[100v]

III. Christ den hellig Aand sende etc. siungis lige som/ Christ stod op aff døde.

|101r CHrist den hellig Aand sende/
At wi hans Ord kunde kiende/
Oc trøste oss i all vor nød/
Besynderlig naar wi komme i død/
Kyrieleis.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.