Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|103r VI. Den Sequentz/ Veni sancte spiritus et emitte coelitus etc.

Kom hellig Aand Herre Gud/
aff Himmelen send oss vd/
dit liusis klare skin.
Kom alle fattigis Fader kom/
kom der giffuer Naadens gaffuer kom/
kom O all vor hiertens liuss kom.
Du |103v geffueste trøstermand/
den sødeste Gæst vdi vor Aand/
saa sødelig vor Siel forlæske kand.
J all møde giffuer du trøst/
vdslycker all Synds brynde oc brøst/
husualer all vor sorg oc graad.
O du allerhelligste liuss/
optend hiertens inderste huss/
J alle dine Christne børn.
Thi at vden |104r din Guddoms krafft/
haffuer liusit i oss ingen mact/
men blindhed oc synd i oss er.
Toe alt det som besmittet er/
giør det vaat som fortyrcket er/
hele det som brødit er.
Blødgiør det som forhærdet er/
optend det som forkølet er/
hielp det som vildfarend er.
Du giff alle Christne din/
til dig der sette |104vTroen sin/
dine mangfold gaffuer skøn.
At wi Christi verdskyld nyde maa/
vor Siels salighed lad oss faa/
Oc det euige liff til løn.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.