Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[110v]

III. En Bøn til den hellige Trefoldighed. D. Morten Luther.

Gud Fader bliff du nu met oss/
oc lad oss icke fordærffuis/
Giør oss aff alle vor synder fri/
den stund wi heden skulle fare.
Fra Dieffuelens suig oss vel beuar/
vor tro vdi |111ross vil styrcke/
paa dig lad oss nu bygge/
Aff hiertens grund oss trøste/
dig wi oss giffue aff gantske mact/
met alle ret Christne Menniskis act/
at wi vndfly all Dieffuelens list/
met Guds Ord wi oss beuare.
Amen Amen sandelig saa/
saa siunge wi Haleluia.
|111vJesu Christ bliff du nu met oss/
oc lad oss icke fordærffuis/
Giør oss aff alle vor synder fri/
den stund wi heden skulle fare.
Fra Dieffuelens suig oss vel beuar/
vor tro vdi oss vil styrcke/
paa dig lad oss nu bygge/
Aff hiertens grund oss trøste/
dig wi oss giffue aff gantske mact/
met alle ret Christne Menniskis act/
at wi vndfly all Dieffuelens list/
met Guds Ord wi oss beuare.
Amen Amen sandelig saa/
saa siunge wi Haleluia.
Hellig Aand bliff du nu met oss/
oc lad oss icke fordærffuis/
Giør oss aff alle vor synder fri/
den stund wi heden skulle fare.
Fra Dieffuelens suig oss vel beuar/
vor tro vdi oss vil styrcke/
paa dig lad oss nu bygge/
Aff hiertens grund oss trøste/
dig wi oss giffue aff gantske mact/
met alle ret Christne Menniskis act/
at wi vndfly all Dieffuelens list/
met Guds Ord wi oss beuare.
Amen Amen sandelig saa/
saa siunge wi Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.