Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[18r]

Nunc dimittis

FOrlad nu din Suend o Herre/
effter dit ord i freden
Fordi mine øyen haffue seet din genløselse/
den som du beredde for alle Menniskers Ansicte
⁕ Jth Liuss til Hedningernis opliuselse/
Oc til dit Folckis Jsraels ære
⁕ Ere vere Gud Fader oc Gud søn
Ocsaa Gud den Helligaand
Som verit haffuer aff begyndelsen/
Nu oc altid er/
fra euighed oc til euighed Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.