Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[20r]

Media Vita

MEn wi leffue paa Jorden her/
met Døden ere wi omfangne/
Huem fly wi da til om hielp/
|20vat wi Gudz vrede vndgange/
Du est den Herre all ene/
Oss tuingis nu vore Synder saa saare/
som dig nu Gud fortørne/
Hellige herre Gud forbarme dig offuer oss/
Hellige stercke Gud/ forbarme dig offuer oss
Hellige barmhiertige trøstermand
du euige Gud
Lad oss icke indfalle/
i den euige dødens nød
Kyrieleyson
Mit i døden omfanger oss
Helffuedis mact oc vrede/
Huem frelste oss aff saadanen død/
at vndfly hans suig och list/
Det gør du Herre all ene/
ver du nu oss miskundelig/
helst fordi du vist vor brøst
hellige Herre Gud/ Forbarme dig offuer oss/
hellige stercke Gud/ forbarme dig offuer oss/
hellige Barmhiertige trøstermand/
Du euige Gud/
Lad oss icke fordømmis/
vdi den suare Helffuedis pine/
Kyrieleyson
Mit vdi Helffuede oss driffuer
vor natur oc Synder/
Huem skulle wi da nu tilfly/
ath wi mue dem quit bliffue
Till |21rdig Herre Christ all ene/
Dit dyrebar Blod du for oss vdgaff/
for all vor Synd til ith vederlaff
hellige Herre Gud/ forbarme dig offuer oss/
Hellige stercke Gud/ forbarme dig offuer oss/
Hellige Barmhiertige trøster mand/
du euige Gud/
Lad oss icke affalle
aff den rette Tro i mistrøst/
Kyrieleyson

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.