Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[21r]

Media Vita

WJ som leffue paa iorden her/
wi ære dødsens faanger/
Huem faa wi som hielpen er
Den wi effter lenge/
Det est du Herre all ene/
wi maa vel græde bitterlige/
Thi wi haffue fortørnet dig
hellige Herre Gud/
Hellige stercke Gud
hellige barmhiertige Frelsere/
Du euige Gud/
Lad oss icke falde
i den bitter dødsens nød/
Ver oss barmhiertig
Kyrieleyson
⁕ Vi som ere aff Synden suare/
mand oc alle Quinder/
huo er den som for oss |21v gaar/
och vilde døden lide/
Det giorde Christus all ene/
Han haffuer lidt den haarde død/
Och Frelst voss aff Syndzens nød/
Hellige Herre Gud/
Hellige stercke Gud/
hellige Barmhiertige frelsere/
Du euige Gud/
Lad oss ey bort kastis
i den brendende Helffuedis glød/
Ver oss Barmhiertig/
Kyrieleyson
⁕ Vi som leffue ey som oss bør/
i synd den altid falle/
Huo er den oss stercker
gør emod Synder alle/
Den Helligaand all ene/
Som driffuer Synden aff hiertet bort
Hans er det som vel er giort/
Hellige Herre Gud/
Hellige stercke Gud/
Hellige barmhiertige Frelsere/
Du euige Gud/
Lad oss ey fortabis
i den suare iammerlige død/
Ver oss barmhiertig
Kyrieleyson

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.