Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[23r]

Første prose till Salue.

IEsu Christe Gudz Søn/
hør nu vor hiertens Bøn/
oc skill oss ved vor fortiente løn/
Du som frelste Adams køn/
hør nu vor gudelige Bøn/
och som wi Tro dig du oss vel røn/
Tred ned den gamle Slange/
at han oss ey maa fange/
som han haffuer giort ved mange/
O Abrahams Sæd/
du oss icke forged/
men del din naade met oss/
O Jomfru Marie Søn/
O Kong Dauidz euige køn/
O Jesu Christe du hør nu vor Bøn
O gode Jesu

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.