Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[23r]

Anden Prose

|23vIEsu du est vor trøst/
hør vor grædelige røst/
oc benaade oss i vor brøst/
du est Emanuel/
opliuss vor mørcke skel/
oc optend naadens liuss i vor siæl/
Du est Jacobs stierne oc Jsraels quist/
som Biliam sagde foruist/
oc Esaias alt mest/
Du est den kelde/
som naaden vduelde/
som Propheten før aff melde/
O Jomfru Marie søn
o Kong Dauidz euige køn/
O Jesu Christe du hør nu vor bøn/
O milde Jesu

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.