Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[29r]
Kyrie/ Gud Fader forbarme dig offuer oss.
⁕ Christe du est vort Liff oc opstandelsse/ forbarme dig offuer oss
⁕ Kyrie HelligAand hielp oss |29v vor Trøstermand/ forbarme dig offuer oss
⁕ Kyrie vor Gud oc Herre/ miskunde dig offuer oss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.