Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[34v]

En anden Lofsang som siungis om Paaske høytid

IEsus Christ vor Frelsermand
den som Døden offueruand/
han er opstanden/
Synden haffuer han fangen
Kyrieleyson o HERRE miskunde oss
|35r⁕ Den wden all Synd fødder vor/
Gudz vrede han for oss bar/
oc flyde oss venskaff/
At Gud vil oss nu kære haffue
Kyrieleyson/ O Herre miskunde oss
⁕ Død/ Synd/ liff oc all naade
monne han all ene offuer raade/
Han vil redde alle
som hannem trolige paakalde
Kyrieleyson/ O Herre miskunde oss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.