Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[37r]

Jesu nostra redemptio/ En Hymne aff Christi opfarilse

IEsu som er vor salighed/
all vor attraa oc kerlighed/
Allis vor Gud oc skabere blid/
Som tog mandom sist i Verdens tid
⁕ Huilcken miskunhed dig offueruand
at du saa drogst vor Syndens bond/
den grumme Død vilde du lide/
At wi maatte den euige Død quit bliffue
⁕ Det Helffuede monne du igennem gaa/
dine Fanger du frelste saa/
Jgen|37vgaangen til din Faders Land/
der sidder du hoss hanss høgre haand
⁕ Din godhed tuingde dig saa sterckelige/
vor Synd du barst tolmodelige/
wi bede giff oss den euige ro/
Ath wi dig see oc hoss dig Bo
⁕ Den som aff døden opstanden er/
hannem ville wi loffue prise oc ære/
Met Faderen oc den Helligand/
Som sit rene ord kundgør i alle Land

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.