Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[40r]

Den samme sang anderledis fordansket.

NV bede wi den Helligaand/
wdi en ret tro at wi mue staande/
At wi oss forlade
til JesumChristum all ene/
Som vor hiemmelske Fader
for oss til Jorden vdsende Kyrieleys
⁕ Du verdige Liuss giff oss dit skin/
Lær oss Jesum Christ/ oc oss selffue ath kende/
At wi hoss hannem bliffue
vor tro Frelsermand/
Som oss vil Hiemmelen giffue/
vort rette Fæderne land Kyrieles
⁕ Du søde trøst skenck oss din gunst/
Di wi intet formue aff vor egen konst/
Derfaare du oss beuare
fra Dieffuelsens list och kiff/
Naar wi heden aff fare/
fra dette elendige liff/

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.