Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[42r]

En Bøn til hellig Trefoldighed met samme Noder

HErre Gud Fader stat oss by
hielp oss aff vor trang och nød/
oc gør oss alle aff Synder fri/
Saa fange wi en salig Død/
Mod vore wuenners fryct oc fare/
gør oss baade Tro oc trygge/
och lad oss paa dig bygge/
saa kan oss ingen rygge/
Fri oss aff Syndzens snare/
ath wi vndgaa Dieffuelsens list/
Oc siden staa fast i alle frist/
Vid vor Herre Jesum Christ/
Amen Amen det vere Ja/
saa siunge wi Alleluia
⁕ Jesu Christe stat oss bi/
hielp oss aff vor trang oc nød/
Oc gør oss alle aff Synden fri/
saa fange wi en salig Død/
Mod vore wuenners frøct oc fare/
gør oss baade tro oc trygge/
oc lad oss paa dig bygge/
Saa kan oss ingen rygge/
Fri oss |42vsaa aff Syndzens snare/
Ath wi vndgaa Dieffuelsens list/
Oc staa faste i all vor frist/
Vid vor Herre Jesum Christ
Amen Amen det vere ia/
Saa siunge wi Alleluia
⁕ Gud du Helligaand stat oss bi

dette Vers siungis lige som de andre tu

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.