Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[62r]

Deus in adiutorium/ Denne lxx. Psalm maa huer læse som forfølgis aff onde menniske/ oc naar han er i sorg oc drøffuelse.

O Gud giff act paa at frelsse mig
Herre kom snart at hielpe mig
Lad dem alle beskemmis oc bluis/
som begere eller ville skade min Siæl
Lad dem stødis til bage oc beskemmis/
som mig ville ille/ eller gøre nogit ont
Lad dem snart fonge skendzel oc skam/
|62v som sige til mig tui tu/ tui vorde dig
Lad dem alle glædis oc frøydis i dig
som dig atspørge oc ville elske dig
Alle som elske din salighed skulle altid sige/
Gud skal æris oc loffuis storlige
Men ieg er fattig/ wsel oc Arm/
thi haste O Gud at frelse mig snarlige
Herre du est min hielp och frelsere/
thi tøffue icke forlenge at komme

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.