Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[63rII]

Her effter følger den Afftensang Som i Jullend siungis/ Met Antiphoner/ Psalmer/ oc Magnificat

|63vIIO Herre forbarme dig offuer oss.
O Christe forbarme dig offuer oss.
O Helligaand forbarme dig offuer oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.