Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[66r]

Super flumina Babilonis sedimus et fleuimus. Som er Den cxxxviii Psalm

VJ sade oc graade i Babilon
naar wi tencte paa dig Sion/
wi hengde vore lege høyt oppaa quiste/
vd met de floder som der er mest
|66v⁕ De som oss haffde tagit til fange
vilde haffue giort oss til sangere
De eskede aff oss en gladelig vise/
som wi pleyde at siunge i lise
Vi sagde ath det ey vere kan/
ath siunge Gudz Sang i fremmede Land
Sion ville wi aldrig forgette/
Men elske hende for Babilons rette
O Gud tenck paa de blodgerige Hunde/
som oss gerne forlagde i grunde
Men du forderffuelige Babilon/
som haffuer saa lenge forstørret Sion
Du faar vel din rette løn/
som och skal kende paa din Søn
Salig er den som dem griber/
Och slar dem i hiel emod en Sten
Gud Fader Søn/ oc den Helligaand
Ske priss och ære i allen stund

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.