Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[71v]

Psalm. Cxvi. som siungis vnder den Tenor euig blyb

Loffuer Herren Hedninge alle
Thi han dem ey nectede sin naade
Desligest alle Folck skal til hannem falle
Di han dem haffuer frid aff alskens vaade
Hans godhed offuer oss rundelige forøct.
Thi han oss met sin naade haffuer søct
Hans Trofasthed er oss beted
Thi ske hannem loff euindelig

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.