Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

Regnum mundi vnder sine egne Noder/ |73v Som er ith Responsorium til Eructauit.

VErdens velde/ met sit Belde
haffuer ieg forsmaat met alle
For den elsku/ J huilcken ieg maa
met min Herre Christ ind falle/
Huilcken det første ieg fick at see/
Fick ieg hannem kær met alle/
Betrode hannem vel/ i glæde oc ve/
Jeg elske hannem vden all Galde

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.