Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[74r]

Sancte Pouils Lofsang for sin omuendelse/ .i. Timo. Primo. Vnder Rosine Noder/ eller An dyr kan ick nict.

EN viiss tale er denne her/
J alle maade verd ath høre/
Ath Jesus till |74v Verden kommen er/
Alle Syndere salige ath gøre
Hues ieg er vist den alle argis/
Men haffuer nu foet naade/
Ath Jesus Christ paa mig all mest/
skulle te sit tol offuer maade
⁕ Paulus sagde ieg Christi Suend/
Vuerdig en Apostel ath kalle/
Før end Gud mig fick omuent/
Forfulde ieg hanss Christne alle/
Fuld met Gudz spaat/ giorde intet gaat/
Dog ieg lod mig vel tycke
Vankundeligt/ giorde ieg alt sligt/
Thi bedrede Gud min lycke
⁕ At sette frem haffuer han det giort/
Til ith merckeligt effter syn/
For alle som ville Tro hans ord/
Til det euige Liff oc løn/
Des vere nu ære den euige Herre
som enist er rettelige viiss/
wsynlig Gud/ som leffuer alle vd/
oc vist bør alt ære oc priss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.