Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[76v]

Dies est leticie/ som oc siungis om Christi fødsel.

EEn Jomfru fødde ith Barn i dag/
som wi skulle prise oc ære/
J det haff uer Gud it paa behoff/
han biuder oss holde sin lære/
vore icke det Barn til Verden fød/
saa haffde huer mand euindelige død/
nu ære wi frelsit alle/
Loffuit vere du Jesu Christ/
som oss haffuer løst fra Dieffuelens list/
met pine oc dødsens galle

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.