Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[98rI]

En Sequentz aff Aue preclare Fra det Verss/ Audi nos/ Oc til enden

|98vIBEnaade oss euige Gud
som haffuer alle Helgen naaden ted/
Frels du oss O Jesu
for huilcke du bleffst till Kaarssit led/
Lad oss gaa til all godhedz Kielde/
Lad oss en ren samuittighedz øyen stille paa din velde/
Lad oss den viissdoms drick der faa/
Aff huilcken vor hu kan den euige Liffs smag forstaa/
Lad oss ræt Christendoms tro
beuise/ met kærlighedz gerninger mod vor nabo/
Och siden met en Christelig affgang/
komme til dig vor Fader fra all tuang/
Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.