Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|95vIIDa pacem domine. En Lofsang at bede om fred met

FOrlæ oss met fred naadelige/
Herre Gud i vore dage/
der er dog ingen anden mere/
som for oss kunde stride
end du selff vor Gud all ene
Der er.
⁕ Lad oss ey frycte Mennisken/
han er som græss forgengelig/
Du est vor Herre skabere all ene/
din mact hun er wendelig
Lad oss dig all ene frycte
⁕ Om oss kommer nu modgang til/
ehuad som det kan vere/
Det skeer di Gud det saa haffue vill/
Sin Søn han vilde ey spare/
hui ville wi da fri vere
Forlæ oss met fred naadelig

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.