Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

HEr effter følger det hellige Euangeliske Messe embede/ met nogre skøne formaninger til Folckit/ Paa det ny Corrigeret oc forbedret M. D. Liii.

|97rIIAdiutorium nostrum in nomine domini

Vor hielp vere i Herrens naffn/
Som skaffte Hiemmel oc iorden.
Bekender Herren fordi han er god/
Oc hans barmhiertighed er euig

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.