Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[101r]

Effter denne Lofsang vender Presten sig om til Folckit oc siunger

Herren vere met eder/

Suar.

Oc met din Aand
Lader oss alle bede

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.