Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[114v]

Gratias agamus domino.

Lader oss tacke Herren.

Suar.

Det er verdigt oc retuist.

Nu siunger Presten

SAndelige er det verdigt oc retuist/ tilbørligt oc herlig/ At wi altid oc alle stæder skulle loffue och tacke dig O Herre hellig Fader almectigste euige Gud/ ved Jesum Christum vor Herre/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.