Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[117r]
DJg vere loff och pris o Herre Christ/
benedidet er den dag for vist/
wi loffue dig nu oc til euig tid/
Hellig/ hellig/ hellig/ est du i det høyeste
Englene och offuer Engle/
Tronerne och det Hiemmelske herskaff/
Dig loffue Cherubin oc Seraphin/
Hel|117vlig/ hellig/ hellig/ siungis i det øffuerste
dit folck o Christe loffue dig/
Din brud aff Hiertet nu glæder sig/
For din naade och barmhiertighed/
Hellig/ hellig/ hellig hun siunger dig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.