Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[117v]

Agnus Dei.

|118rO Gudz lam wskyldig/
paa Kaarssit vor slactet/
Din Fader vost du lydig
ihuor du vost foracted/
Alle Synder haffuer du bortagit/
ellers vore wi fortabit
Forbarme dig offuer oss o Jesu
O Gudz lam wskyldig/
paa Kaarssit vor slactet/
Din Fader vost du lydig
ihuor du vost foracted/
Alle Synder haffuer du bortagit/
ellers vore wi fortabit
Forbarme dig offuer oss o Jesu
O Gudz lam wskyldig/
paa Kaarssit vor slactet/
Din Fader vost du lydig
ihuor du vost foracted/
Alle Synder haffuer du bortagit/
ellers vore wi fortabit
Giff oss din fred o Jesu

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.