Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[120v]

Lader oss nu alle bede

VJ tacke dig Herre altmectigste euige Gud/ at du met disse salige gaffuer haffuer oss vederquegit. nu bede wi din barmhiertighed/ at du lader den samme gaffue komme oss til gode til vor |121rTrois styrckelse paa dig/ Oc til en brendendis kærlighed emellem oss indbyrdis. For din Søns Jesu Christi vor Herris skyld

Chorid suarer

Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.