Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[98vII]
Kyrie Gud Fader alsom høyeste trøst/
Du est vor glæde oc løst
spar oss elende/
beuare oss fra Synd/
forbarme dig offuer oss
Christe du est vor vey oc det sande Liuss/
sandhedens port
kerlighedens speyl/
Alle Christnes Liff och raad/
Du oss til vor salighed giffuen vost/
Forbarme dig offuer oss
⁕ Kyrie Helligaand i euighed/
ver hoss oss met din miskundelighed/
vor synd ville wi begræde/
Lad oss ey fortabis/
wi paa dig nu haabe/
Forbarme dig offuer oss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.