Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[98vII]

Kyrie eleyson Paa Christi fødsels høytid

Kyrie Gud Fader aff Hiemmerige/
Du sende oss din Søn till Jorderige/
fordi du vilde vere oss miskundelig
|99rII⁕ Christe Gudz Søn aff Hiemmerige
du lost dig føde til Jorderige/
At wi motte vorde Gudz børn met dig
O Helligaand som vost i den gerning mestermand/
at Jomfru fødde for wden mand/
Lad oss ey dø i Syndens baand/
Men fød Christum i oss o Helligaand.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.