Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[99rII]

Gloria in Excelsis deo

GLoria/ ære oc priiss vere Gud i det høyeste/
Oc paa Jorden fred/
oc dine Menniske en velbehagelighed/
Vi loffue dig/ Vi benedide dig/
Vi til bede dig Vi ære oc |99vIIprise dig.
Vi tacke dig for din store ære oc mectighed/
Herre Gud och Hiemmelske Kong/
altsommectigste Fader
Herre altsommectigste Søn Jesu Christe och den Helligaand
Herre Gud Gudz Lam och Gud Faders Søn
den som bortager all Verdens Synder/
forbarme dig offuer oss
Du som borttager alle Verdens Synder/
Tag til dig vor bøn/
oc miskunde dig at høre oss/
Du som sider hoss din Faders høyre haand/
forbarme dig offuer oss
For di saa du est all eniste hellig/
Du est all ene en Herre
Du est all ene den høyste Jesu Christe/
met den Helligaand i Gud Faders ære
Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.