Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[139r]

Denne sang skal siungis til Gud altmectigste/ om fred oc beskermelse

BEnaade oss o Herre Gud/
met fred i vore dage/
lad oss met ro leffue effter dit bud/
vendt fra oss Orloffs plauue/
thi du est vor beskermere all ene.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.