Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[150v]

Her effter følger nogle deylige oc trøstelige Bøner/ Aff huilcke ith Menniske maa opueckis at ihukomme Gudz store naade och barmhiertighed

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.