Christian 3.s danske Bibel

[377]

III.

OC Salomon begynte at bygge HERRENS Huss i Jerusalem paa Moria bierg / som Dauid hans Fader vaar tilkende giffuit / Huilcken Dauid haffde bered til it Rum paa Arnans Jebusiters plan. Hand begynte at bygge den anden dag i den anden maanet / i sit Kongerigis fierde aar. Saa lagde Salomon grunduallen til at bygge Gudz Huss / Først lengden / trysinds tiue alne / oc viheden tiue alne. Oc vaabenhusit faar det brede paa Husit / vaar tiue alne longt / M henøyheden vaar hundrede oc tiue alne / Oc hand beslo det inden til met klart guld.

Men det store Huss panelede hand met Grane træ / oc beslo det vdoffuer met det beste guld / oc giorde der paa Palmer oc Lencke gerning. Oc besette Husit met edle stene til prydelse / Oc guldet vaar aff Paruaims guld. Oc hand beslo Bielckene offuen til / oc Veggene / oc Dørrene / met guld / oc hand loed vdskære Cherubim paa Veggene.

Hand giorde oc det Allerhelligstis Huss / hues longhed vaar tiue alne effter Husens Det Alderhelligstis Huss. vidhed / Oc hendis vidhed vaar oc tiue alne / oc beslo det met det alder beste guld hen ved sex hundrede Sintener guld. Hand fick dem til Søm halfftrediesinds tiue sekel guld ved vect / oc hand beslo Sallen met guld.

Hand giorde oc i det Alderhelligstis Huss tho Cherubim effter Billedis kaanst / oc beslo dem met guld. Oc longeheden paa Vingene paa Cherubim vaar tiue alne / at en Vinge haffde fem alne / oc racte paa Husens væg / Oc den anden Vinge haffde oc fem alne / oc racte paa denTho Cherubim. anden Cherubs vinge. Saa haffde oc den anden Cherub en Vinge fem alne long / oc rørde paa Husens væg / oc hans anden vinge oc fem alne long / oc hengde ved den anden Cherubs vinge. Saa at disse Cherubims vinge vaare vdbredde tiue alne vie / Oc de stode paa deris føder / oc deris Ansict vaare induende til Husit.

Hand giorde oc it Forhenge aff gul gerning / skarlagen / purpur / oc lingerning / oc giordeForhenge. 3. Reg. 7. Tho Støtter. Cherubim der paa. Hand giorde oc tho Støtter faar Husit / femten oc tiue alne longe / oc knappe der offuen paa fem alne. Oc hand giorde Lencke gerning til Choret / oc feste den offuen paa Støtterne / oc hand giorde hundrede Granate æble / oc feste dem paa Lenckegerningen. Oc opsette Støtterne faar Templen / den ene paa den høyre side / oc den anden paa den venstre side. Oc kallede den paa den høyre side Jachin / oc den paa den venstre side Boas.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.