Christian 3.s danske Bibel

[499]

CVIII. Dauidz Psalme sang.

GVd / det er mit rette aluere / Jeg vil siunge oc dicte / ocsaa min ære.

Vaage op Psaltere oc Harpe / Jeg vil vere aarle op.

Jeg vil tacke dig HERRE iblant Folckene / Jeg vil siunge dig loff iblant Menniskene.

Thi din Naade recker saa vit som Himmelen er / oc din Sandhed saa vit som skyerne gaa.

Ophøye dig Gud offuer Himlene / Oc Psal. 60.din ære offuer alle Land.

Paa det at dine kere Venner kunde frelsis / Hielp met din Høyre haand / oc bønhør mig.

Gud taler i sin Helligdom / der aff er ieg glad / oc vil dele Sichem / oc affmaale Suchoths dal.

Gilead er min / Manasse er oc min / Oc Ephraim er mit Hoffuitz mact / Juda er min Første.

Moab er mit Løuekar / Jeg vil recke min sko offuer Edom / Jeg vil fryde mig offuer Philisterne.

Huo vil føre mig i en fast Stad? Huo skal lede mig Edom?

Skalt du ey Gud gøre det / du som oss vdstøder / Oc drager icke vd Gud met vor Hær?

Gør oss bistand i nød / Thi Menniskens Hielp er wnyttelig.

Wi ville gøre mectige Gerninger met Gud / Hand skal vndertræde vore Fiender.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.