Christian 3.s danske Bibel

[456]

XI. Dauidz Psalme / faar at siunge.

IEg tror paa HERREN / Hui sige i da til min Siæl / Hun skal flue som en ful paa eders Bierge?

Thi see / de Wgudelige spende Buen / oc legge deris Pile paa Strengene / at skiude de fromme hemmelige der met.

De kaste grunduallen om / Huad skulde den Rætferdige vdrette?

HERREN er i sin hellige Tempel / HERRENS stoel er i Himmelen / hans øyen see der paa / Hans øyenbryn prøffue Menniskens børn.

|457 HERREN prøffuer de Retferdige / Hans Siæl hader den Wgudelige / oc dem som gerne ere fortredelige.

Hand skal lade regne offuer de Wgudelige liunet / ild oc suogel / Oc giffue dem en storm til løn.

HERREN er Retferdig oc elsker Retferdighed / Thi deris ansickt skue til det som ræt er.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.