Christian 3.s danske Bibel

[501]

CXIII. Haleluia.

LOffuer HERREN i Tienere / Loffuer HERRENS Naffn.

Loffuit vere HERRENS Naffn Fra nu oc indtil euig tid.

Fra Solens opgong oc indtil hendis nedgong / skal HERRENS Naffn vere loffuit.

HERREN er høy offuer alle Hedninge / Hans ære gaar so saa vit som Himmelen er.

Huo er som HERREN vor Gud? Som haffuer sæt sig saa høyt.

Oc seer til det som er fornedret / J Himmelen oc paa Jorden.

Hand som opretter den Fattige aff støb / Oc ophøyer den Arme aff skarnet.

At hand setter hannem hoss Førster / hoss sit Folckis Førster.

Hand som gør at den Wfructsommelig bor i Huset / At hun bliffuer en glad Barne moder / Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.