Christian 3.s danske Bibel

[501]

CXIIII.

Exo. 13. DEr Jsrael drog aff Egypten / Jacobs Huss fra de fremmede Folck.

Da bleff Juda hans Helligdom / Jsrael hans Herredom.

Haffuet saa oc flyde / Jordan vende sig tilbage.

Biergene sprunge som Lam / Tuerne som vnge Faar.

Huad skadde dig du Haff / at du flyde? Oc du Jordan at du vende dig tilbage?

J Bierge at i sprunge som Lam / J Tuer / som vnge Faar.

Jorden beffuede faar HERREN / Faar Jacobs Gud.

Den som omuende Klippen til Vandsø / Oc Stenen til vandkilder.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.