Christian 3.s danske Bibel

[507]

CXXVIII En Sang i høye Chor.

SAlig er den / som frycter HERREN / oc gaar paa hans Veye.

Du skalt nære dig aff dine henders arbeyde / salig estdu / det gaar dig vel.

Din Hustru skal bliffue som it fructsomeligt Vintræ trint omkring dit huss / dine Børn som olie quiste / omkring dit bord.

See / Saa bliffuer den Mand velsignet / som frycter HERREN .

HERREN skal velsigne dig aff Zion / At du skalt see Jerusalems lycke / i alle dine dage.

Oc du skalt see dine Børne børn / Fred offuer Jsrael.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.