Christian 3.s danske Bibel

[507]

CXXVII. Salomons Sang i høye Chor.

VDen HERREN bygger Huset / da arbeyde de forgeffuis / som bygge der paa.

Vden HERREN beuarer staden / da vaage vecterne forgeffuis.

Det er forgeffuis / at i staa aarle op / oc der effter lenge side / oc æde eders Brød met sorg / thi hand giffuer sine Venner det naar de soffue.

See / Børn ere HERRENS gaffue / oc Liffsens fruct er en skenck.

Lige som Pile i den Sterckis haand / saa lyckis de vnge Drenge.

Salig er den / som haffuer sit kaager fult aff saadanne / de skulle icke beskemmis / naar de tale met deris Fiender i Porten.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.