Christian 3.s danske Bibel

[510]

CXXXVIII. Dauidz.

IEg tacker dig aff gantske hierte / Jeg vil siunge dig Loff faar Guderne.

Jeg vil tilbede mod din hellige Tempel / oc tacke dit Naffn / for din Miskundhed oc sandhed / Thi du haffuer giort dit Naffn herligt offuer al ting ved dit Ord.

Naar ieg kalder paa dig / da bønhør mig / Oc giff min Siæl stor styrcke.

HERRE / alle Konger paa Jorden tacke dig / At de høre din mundz Ord.

Oc de siunge paa HERRENS veye / Thi at HERRENS ære skal vere stor.

Thi HERREN er høy / oc seer til det foractelige / Oc kender de Hoffmodige longt fra.

Naar ieg vandrer mit i angist / da verqueger du mig / Oc vdrecker din Haand offuer mine Fienders vrede / Oc hielper mig met din Høyre haand.

HERREN skal gøre ende der paa for min styld / HERRE din Miskundhed er euig / Forlad icke dine Henders Gerning.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.