Christian 3.s danske Bibel

[509]

CXXXVII.

WJ sade oc græde hoss Babylons Vand / Naar wi tenckte paa Zion.

Wi hengde vore Harper paa Pile / Som der er vdi.

Thi de bade oss siunge der / som hulde oss fangne / oc vere glade i vor hylen / Kære / Siunger oss en Sang om Zion.

Huorledis skulde wi siunge HER= |510 RENS Sang i Fremmede Land?

Forglemmer ieg dig Jerusalem / Da bliffue min Høyre haand forglemt.

Min tunge skal henge ved min gumme / om ieg icke tencker paa dig / Om ieg icke lader Jerusalem vere min høyste glæde.

HERRE kom Edoms Børn ihu paa Jerusalems dag / De som sige / Gører bart / gører bart / indtil hendis grund.

Du forstyrrede Babylons Daatter / Salig er den som dig betaler det / som du giorde oss.

Esai. 13. Salig er den som tager dine vnge børn / Oc sønder slar dem mod en Sten.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.