Christian 3.s danske Bibel

[457]

XIIII. Dauidz Psalme / faar at siunge.

DAarer sige i deris hierte / Der er Infra 53. ingen Gud / De due inted / oc ere en Verstyggelighed met deris væsen / Der er ingen som gør gaat.

HERREN seer aff Himmelen paa Menniskens børn / at hand kand see / Om der er nogen viiss / oc atspør Gud.

Men de ere alle affuigede / oc allesammen wduelige / Der er ingen som gør gaat / oc icke en.

Vil da ingen Misdedere det mercke? Som æde mit Folck / at de kunde nære dem / Men de kalde icke paa HERREN.

Der frycte de / Men Gud er hoss de Retferdigis Slæct.

J laste den Fattigis Raad / Men Gud er hans tillid.

Ah / at der komme hielp aff Zion offuer Jsrael / oc HERREN vilde frelse sit fangede Folck / Saa skulde Jacob vere glad / oc Jsrael fryde sig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.