Christian 3.s danske Bibel

[461]

XXIIII. Dauidz Psalme.

IOrden er HERRENS / oc1. Cor. 10 huad der i er / Jorderige / oc huad der boer paa.

Thi hand grundfestede hende paa Haffuet / oc beredde hende paa Vandet.

Huo skal opgaa paa HERRENS bierg? Oc huo skal staa i hans hellige Sted?

Den som haffuer wskyldige Hender / oc er ren aff Hiertet / som haffuer icke lyst til |462 løss Lerdom / Oc suerer icke falskelige.

Hand skal faa Velsignelse aff HERREN / oc Rætferdighed aff Gud hans Frelsere.

Det er den Slæct / som spørger effter hannem / Den som søger dit Ansict Jacob / Sela.

Gører Portene vie / oc Dørene høye i Verden / At ærens Konge skal ind drage.

Huo er den ærens Konge? Det er HERREN / Sterck oc mectig / HERREN mectig i strid.

Gører Portene vie / oc Dørene høye i Verden / At ærens Konge skal ind drage.

Huo er den ærens Konge? Det er HERREN Zebaoth / Hand er ærens Konge / Sela.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.