Christian 3.s danske Bibel

[478]

LXIIII. Dauidz Psalme / faar at siunge.

GVd hør min røst i min klage / Beskerme mit Liff fra den græselige Fiende.

Skiul mig for de Ondis forsamling / For Misdederis Hob.

Som huesse deris Tunger som it suerd / De som mede met deris forgifftige Ord / som met Pile.

At de kunde lønlige skiude de Fromme / De skiude hastelige paa dem vden al frøct.

De ere dristige met deris onde anslag / oc sige / huorledis de ville legge snarer / Oc sige / Huo kand see dem?

De dicte Skalckhed / oc holde det lønlige / De ere tredske oc haffue teckte Skalcke stycke.

Men Gud skal skiude dem hastelige / At det skal gøre dem ont.

Deris egne Tunger skulle sla dem ned / At de skulle bespaatte dem / huo som see dem.

Oc alle Menniske som det see / skulle sige / Det haffuer Gud giort / oc mercke / at det er hans gerning.

De Retferdige skulle glæde dem i HERREN / oc tro paa hannem / Oc alle gode Hierter skulle rose sig der aff.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.